news

Aktuellt

12 maj 2016

Skolan i Skellefteå utvecklas

Koneo Skellefteå skapar förutsättningar för utveckling av den pedagogiska processen hos Skellefteå kommun

Skellefteå kommun är en av Sveriges ledande kommuner att införa modern teknik i praktisk tillämpning inom undervisningen i skolan. I samband med kommunens förändringsarbete och ombyggnationer av skolorna så skapas också möjligheter för lärare och elever att arbeta mer naturligt med modern teknik i den pedagogiska processen.

Koneo Skellefteå, avtalspartner till Skellefteå kommun, är en av Sveriges ledande leverantörer av tillämpningar inom visningsmedia och lösningar för trådlös kommunikation.

 

För mer information kontakta Martin Wikman, martin.wikman@koneo.se