news

Aktuellt

25 april 2016

Alimak Hek automatiserar beställningsprocess

Effektiviserade beställningar och minskade kostnader

Hisstillverkaren Alimak Hek har tillsammans med Koneo i Skellefteå arbetat fram en lösning för att underlätta och effektivisera beställningsprocessen för Alimaks behov av skrivare och tillhörande förbrukningsmaterial.

Hela lösningen bygger på etablerade mjukvaruprodukter och innebär på så sätt mycket låga införandekostnader för Alimak Hek till skillnad från t.ex. specialutvecklade lösningar av liknande typ.

För mer information kontakta Rolf Forsell, rolf.forsell@koneo.se