news

Aktuellt

13 april 2015

Ett lyft för Sveriges Regionala Flygplatser

Koneo Skellefteå hjälper Sveriges regionala Flygplatser!

Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 37 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder. 

Koneo Skellefteå har, tillsammans med SRF, tagit fram en molnbaserad utbildningslösning för medarbetarna och inhyrda entreprenörer på respektive flygplats i Sverige. Den webbaserade utbildningslösningen underlättar för respektive flygplats att upprätthålla sina höga säkerhetskrav på de människor som är verksamma på varje flygplats på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Avtalet mellan parterna är skrivet på 10 år.