news

Aktuellt

03 mars 2015

Skellefteå kommun väljer Koneo

Koneo Skellefteå vinner upphandling på visningsmedia

Skellefteå Kommun har genomfört en upphandling av produkter och tjänster för visningsmedia som Koneo Skellefteå har vunnit. Produktområdet visningsmedia omfattar produkter som t.ex. projektorer, större bildskärmar, tillhörande kringutrustning och tjänster kopplat till detta. Avtalet som skrivs mellan parterna löper på 2 år med möjlig förlängning på 1+1 år.