news

Aktuellt

19 februari 2015

Berco Produktion moderniserar sin IT-miljö

Koneo Skellefteå får fortsatt förtroende hos Berco

Berco Produktion AB och systerföretaget Scandinavian Terrain Vehicles AB har förlängt sitt samarbetsavtal  inom IT-området med Koneo Skellefteå!

Koneo har levererat en helt ny IT-plattform och infrastruktur som är anpassad för, och möter kraven från ett företag inom tillverkande industri anno 2015. Koneo fungerar också som extern IT-avdelning till Berco och STV med åtaganden inom support, löpande drift, förebyggande underhåll och allmän rådgivning inom IT-området.

För mer information kontakta Peder Gustavsson hos Koneo Skellefteå