news

Aktuellt

19 december 2014

Välkommen Nya Swedlist

Swedlist väljer Koneo för sin IT-funktion

När Swedlist i Kvarnåsen tar sats mot nya höjder, vill man inte att IT-funktionen ska vara en flaskhals eller bli för kostsam i företagets framtida utveckling.

Swedlist har därför, som många andra mindre och medelstora företag i regionen, valt att teckna ett samarbetsavtal med Koneo i Skellefteå. Koneo kommer att införa en ny modern IT-plattform hos Swedlist och även sköta driften av densamma.

Välkomna till Koneo Swedlist!