wireless

Trådlösa nätverk

  • Trådlöst

    Trådlöst

Vi bygger professionella lösningar inom trådlösa nätverk för skolor, kontorslokaler, industriområden, hotell, konferensanläggningar etc. Våra specialister inom detta område har både verktygen och erfarenheten för att tillgodose marknadens krav på prestanda och funktionalitet inom området.

Ofta börjar vårt engagemang via en kontroll och uppmätning av lokalen/området där det trådlösa nätverket ska installeras. I de fall där kunden redan har ett trådlöst nät med prestandaproblem installerat kan vi också mäta upp nuvarande lösning och föreslå förbättringsåtgärder.