safety

Säkerhet

  • Sakerhet

    Sakerhet

Inom detta vida begrepp så jobbar vi bl.a. med lösningar för autentisering, kryptering och intrångsskydd. De kunder som jobbar med oss inom detta område sover alltid gott om nätterna.

Koddosor, virusskydd, kryptering, brandväggar m.m., begreppen och hjälpmedlen är många inom detta område. Vår kunskap, erfarenhet och helhetssyn inom säkerhetsområdet kan göra skillnaden i din verksamhets trygghet och välbefinnande.