Utskrift som tjänst

Utskrift som tjänst

Utskrift som tjänst är ett modernt sätt att lösa ett företags kopierings-, skannings- och utskriftsbehov. Istället för det traditionella ägandet av skrivare och multifunktionsprodukter köper man hela funktionen som en tjänst.

Med utskrift som tjänst förser vi er med allt ni behöver; utrustning, installation, förbrukning, helpdesk, support, service, drift av printservrar och andra tjänster som är nödvändiga för att möta ert behov inom området, allt utan dolda kostnader. Med denna tjänst blir vi per automatik den som bevakar era utskriftskostnader.